Anatomia mózgu - wszystko, co musisz wiedzieć!

Mózg jest fascynującym, skomplikowanym i potężnym organem, którego zrozumienie stanowi klucz do odkrycia tajemnic ludzkiego umysłu. Jego […]

Czas czytania: 9 minut
Opublikowane: 21 maja, 2023

Mózg jest fascynującym, skomplikowanym i potężnym organem, którego zrozumienie stanowi klucz do odkrycia tajemnic ludzkiego umysłu. Jego kompleksowa struktura i subtelne mechanizmy kontrolują wszelkie aspekty naszego codziennego życia, od podstawowych funkcji życiowych po najbardziej skomplikowane myśli i emocje. Anatomia mózgu i metody jej badania są niezbędne dla każdego, kto chce zagłębić się w dziedzinę neuronauki i neuromarketingu.

W tym artykule odbywamy podróż do wnętrza tego niezwykłego organu. Będziemy odkrywać różne części mózgu, ich funkcje i złożone połączenia, które tworzą nasze unikalne doświadczenia. Zbadamy różne metody, które naukowcy stosują do zrozumienia, jak mózg pracuje, od historycznych technik do najnowocześniejszych metod obrazowania mózgu.

Skąd wiemy, jak wygląda anatomia mózgu?

Zrozumienie działania mózgu i związanych z nim procesów wynika z różnych badań, które obejmują studia nad pacjentami z uszkodzeniami mózgu. Badania tego rodzaju były szczególnie istotne w XIX wieku, kiedy poczyniono znaczące odkrycia, takie jak dominacja lewej półkuli mózgu w procesach językowych. Analiza powiązań między funkcjami umysłowymi a uszkodzeniami mózgu nadal stanowi istotną gałąź badań w dziedzinie neurologii.

Obecnie, dzięki postępowi technologicznemu, mamy do dyspozycji zaawansowane metody obrazowania mózgu, które umożliwiają nam precyzyjne określenie miejsca uszkodzenia. W przeszłości identyfikacja uszkodzonej części mózgu była możliwa dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Nowoczesne metody obrazowania mózgu, takie jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), służą nie tylko do tworzenia obrazów struktury mózgu, ale także do analizy i obserwacji jego aktywności.

Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) wykorzystuje fakt, że krew jest bardziej utleniona w obszarach mózgu o intensywnej aktywności. Porównuje on zmiany w utlenieniu krwi w różnych częściach mózgu, umożliwiając wizualizację obszarów o najwyższej aktywności.

Inne popularne techniki obrazowania mózgu to pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET) i tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT). Oba te metody polegają na wstrzyknięciu pacjentom izotopów radioaktywnych. Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) jest innym rodzajem obrazowania, które śledzi ruch cząsteczek wody w tkance nerwowej i jest używane do tworzenia map połączeń nerwowych w mózgu.

Elektroencefalografia (EEG), technika monitorowania aktywności elektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczanych na skórze głowy, jest nadal często stosowana, choć jej rozdzielczość przestrzenna jest niższa w porównaniu z nowoczesnymi technikami, takimi jak fMRI. Jednak jej atutem jest zdolność do wykrywania fluktuacji aktywności z dokładnością do milisekund. Te i wiele innych technik i narzędzi badań zostały szczegółowo opisane w moim poprzednim artykule zatytułowanym "x".

1 mózg = 3 mózgi

Być może pamiętacie, że już wcześniejszej pisałam o tym, jak ewolucja wpłynęła na rozwój naszego mózgu, rzeźbiąc go przez setki tysięcy lat. Ciekawym aspektem tej długotrwałej metamorfozy jest fakt, że mózg ludzki można podzielić na trzy kluczowe obszary, a każdy z nich charakteryzuje różne etapy ewolucyjne - mówimy tutaj o mózgu gadzim, mózgu ssaczym i korze mózgowej.

  • Mózg gadzi jest najstarszy i najbardziej pierwotny. Kontroluje instynktowne i automatyczne funkcje, takie jak tętno serca, oddychanie, równowaga, a także nasze podstawowe emocje i reakcje, takie jak strach czy agresja. To właśnie on decyduje na przykład o tym, czy w razie niebezpieczeństwa walczymy, uciekamy, czy wpadamy w stan „hibernacji”.
  • Mózg ssaczy odpowiada za bardziej złożone emocje i zachowania, takie jak empatia, lęk, przywiązanie, a także za odczuwanie przyjemności. Jest to ewolucyjny pomost pomiędzy prymitywnymi reakcjami mózgu gadziego, a bardziej wyrafinowanymi procesami myślowymi, które są możliwe dzięki korze mózgowej. 
  • Kora mózgowa to najmłodsza ewolucyjnie część naszego mózgu, która odpowiada za precyzyjne i zaawansowane procesy myślowe, takie jak planowanie, decydowanie, przetwarzanie języka, kreatywność. To dzięki niej jesteśmy w stanie przewidywać, rozumieć, analizować, tworzyć i uczyć się. To właśnie umiejętność tworzenia ciągów przyczynowo skutkowych odróżnia nas od innych gatunków.
Anatomia mózgu

Jeśli do tej pory nie zetknęliście się z tą koncepcją, gorąco polecam zajrzeć do jednego z moich poprzednich artykułów, w którym szczegółowo opisuję znaczenie tych trzech mózgów. Wiedza na ten temat może dać nam nie tylko ciekawe spojrzenie na naszą ewolucyjną historię, ale również na to, jak działamy i dlaczego reagujemy w określony sposób na różne sytuacje.

Anatomia mózgu

Dziś pragnę zaprosić Was na fascynującą podróż w głąb anatomicznej struktury mózgu. Będziemy odkrywać, które obszary mózgu odpowiadają za różne funkcje, które są nam niezbędne w codziennym życiu.

Rozpocznijmy od kilku faktów. Czy wiedzieliście, że mózg człowieka waży średnio 1,5 kg, co stanowi mniej niż 2% masy całego ciała? Co ciekawe, ten stosunkowo niewielki organ zużywa aż 20% całkowitej energii naszego organizmu. Co więcej, pomimo że mózg mężczyzn jest zazwyczaj o 10% większy niż mózg kobiet, nie wpływa to na poziom inteligencji między płciami. Wskazuje to raczej na proporcje anatomiczne między płciami, a nie na różnice w zdolnościach umysłowych.

Jednym z najbardziej niesamowitych faktów dotyczących naszego mózgu jest to, że składa się on z ponad 50% tłuszczu, co czyni go najbardziej tłustym organem w naszym ciele. Ta wysoka zawartość tłuszczu jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Zwróćmy teraz uwagę na konsystencję naszego mózgu. Anatomia mózgu obejmuje istotę szarą i białą, które razem tworzą strukturę podobną do dobrze uformowanego tofu. Ludzki mózg składa się z dwóch wyraźnie zdefiniowanych półkul: lewej i prawej, podzielonych szczeliną podłużną. Obie półkule są połączone przez strukturę znaną jako spoidło wielkie.

Na zewnątrz, powierzchnia każdej z półkul jest pokryta korą mózgową, która jest pofałdowana, a wszystkie „wzgórza i doliny” nazywane są w nauce zakrętami i bruzdami.

Anatomia mózgu

Anatomia mózgu: Kora mózgowa

Kora mózgowa dzieli się na pięć kluczowych płatów: płat czołowy, płat ciemieniowy, płat potyliczny i dwa płaty skroniowe. Każdy z tych płatów ma swoje specyficzne funkcje. 

  • Płat czołowy, umieszczony w przedniej części mózgu, jest niezbędny dla samokontroli i ruchu. 
  • Płat ciemieniowy, znajdujący się w tylnej – górnej części, odgrywa istotną rolę w przetwarzaniu informacji dotyczących dotyku i koordynacji uwagi. 
  • Płat potyliczny, usytuowany z tyłu głowy, jest niezbędny dla początkowych etapów analizy wzrokowej. Jest to obszar mózgu, który decyduje, jak nasze oczy interpretują i rozumieją to, co widzą.
  • 2 płaty skroniowe, położone po obu stronach głowy, blisko uszu, mają szereg funkcji. Są one szczególnie ważne dla przetwarzania informacji słuchowych i pamięci, a także dla rozumienia mowy i muzyki.

Znaczące jest, abyście byli świadomi, że od zarania badań neurologicznych, koncepcja przypisywania poszczególnych funkcji umysłowych do określonych obszarów mózgu stanowi temat kontrowersji i dyskusji naukowych.

Anatomia mózgu: móżdżek

Móżdżek, znajdujący się w tylnej części mózgu, jest kolejnym fascynującym obszarem do zbadania. O jego strukturze mówi się często jako o "kalafiorowatym kształcie", a niekiedy nazywa się go nawet "miniaturowym mózgiem", ponieważ, podobnie jak mózg, składa się z dwóch osobnych półkul. Co ciekawe, móżdżek, pomimo zajmowania jedynie 10% objętości mózgu, zawiera w sobie aż połowę neuronów całego ośrodkowego układu nerwowego. Znajduje on swoje zastosowanie nie tylko w procesach uczenia się i kontroli ruchu, ale także uczestniczy w wielu innych funkcjach, takich jak emocje, język, odczuwanie bólu czy pamięć.

Anatomia mózgu: Pień mózgu

Pień mózgu jest elementem łączącym mózg z rdzeniem kręgowym i rozciąga się aż do wnętrza mózgu, na wysokość oczu. Pień mózgu dzieli się na różne obszary, takie jak rdzeń przedłużony i most. Ten część mózgu jest odpowiedzialna za podstawowe funkcje życiowe, takie jak kontrola oddechu czy rytm serca. To właśnie pień mózgu często określa się mianem "mózgu gadziego", odzwierciedlając jego prymitywne, ale niezbędne dla przeżycia funkcje.

Anatomia wewnętrzna mózgu

Zanurzmy się zatem w głąb mózgu, gdzie znajdziemy kilka komór wypełnionych płynem mózgowo-rdzeniowym. Komory te działają jak układ amortyzujący, chroniąc mózg przed różnego rodzaju wstrząsami. W górnej części pnia mózgu możemy dostrzec wzgórze, które uczestniczy w takich funkcjach jak sterowanie ruchem gałek ocznych.

Jeszcze wyżej, a także po obu stronach mózgu, znajduje się wzgórze, które pełni funkcję stacji przekaźnikowej, odbierając i wysyłając połączenia do innych obszarów mózgu. Pod wzgórzem lokalizuje się podwzgórze oraz przysadka mózgowa, które odgrywają kluczową rolę w procesie wydzielania hormonów, a także w regulacji podstawowych potrzeb, takich jak sen, głód i pragnienie seksualne.

W głębi mózgu umiejscowione jest jądro podstawy, które bierze udział w procesach uczenia się, kontroluje ruchy oraz odpowiada za funkcje emocjonalne. Po obu stronach mózgu znajdują się hipokampy, których nazwa pochodzi z greki i oznacza "koniki morskie". W pobliżu hipokampów umiejscowione są również ciała migdałowate, które są kluczowe dla procesu przetwarzania emocji.

Anatomia mózgu: Hipokamp i ciało migdałowate

Hipokamp pełni kluczową rolę w procesach związanych z pamięcią, a ciało migdałowate ma znaczący wpływ na procesy pamięciowe i uczenia się, zwłaszcza gdy są związane z emocjami. Zarówno hipokamp, jak i ciało migdałowate, wraz z innymi częściami kory mózgowej, tworzą układ limbiczny, który jest niezmiernie ważny dla naszych emocji.

Wewnątrz tej niepozornej masy mózgowej mieszczą się około 85 miliardów neuronów, które tworzą oszałamiająco dużą liczbę połączeń - około 100 bilionów. Znajduje się tam również podobna liczba komórek glejowych, które pierwotnie były uznawane za elementy o funkcji pomocniczej. Dziś jednak wiemy, że komórki te również uczestniczą w procesie przetwarzania informacji.

Anatomia mózgu

Anatomia mózgu: Neurony

Neurony w korze mózgowej są zorganizowane w warstwach, które różnią się gęstością i typem tych komórek nerwowych. Popularna fraza "szare komórki" pochodzi od anatomicznej nazwy "istota szara", która odnosi się do tkanki składającej się głównie z ciał komórek nerwowych. Istotnie, kora mózgowa jest zbudowana z istoty szarej, chociaż świeża tkanka mózgowa ma raczej różowawy kolor.

Z drugiej strony, istota biała składa się głównie z pokrytych mieliną aksonów. Aksony to wydłużone struktury komórkowe, które pełnią kluczową rolę w komunikacji między neuronami. Neurony komunikują się między sobą za pomocą struktur zwanych synapsami.

W tych synapsach, na końcach aksonów jednej komórki nerwowej, wydzielany jest chemiczny przekaźnik zwany neuroprzekaźnikiem. Neuroprzekaźnik ten następnie jest wchłaniany przez dendryty - rozgałęzione struktury neuronu odbierającego - co umożliwia przekazanie informacji między komórkami nerwowymi. Ta wymiana informacji jest kluczowa dla wszystkich funkcji mózgu, od złożonych procesów myślowych po proste reakcje fizjologiczne.

Podsumowanie

Podsumowując, anatomia mózgu odgrywa kluczowe znaczenie w zakresie neuromarketingu. Rozumienie struktury i funkcji mózgu pozwala naukowcom i marketerom lepiej zrozumieć, jak ludzie reagują na różne bodźce marketingowe, co z kolei prowadzi do tworzenia bardziej skutecznych strategii i kampanii marketingowych.

Niezwykle fascynujące jest to, jak dynamicznie rozwija się nasza wiedza na temat mózgu. Z perspektywy historycznej, starożytni Egipcjanie i Grecy wierzyli, że umysł jest zlokalizowany w sercu, nie w głowie. Teraz, dzięki postępom w nauce i technologii, możemy badać mózg na poziomie komórkowym i obserwować, jak poszczególne części mózgu działają i współpracują ze sobą.

Dzięki zrozumieniu funkcji takich struktur mózgu jak móżdżek, jądro podstawy, wzgórze, podwzgórze, przysadka mózgowa, hipokamp i ciało migdałowate, mamy możliwość przewidywania i interpretowania zachowań konsumenckich z większą precyzją. Na przykład, hipokamp odgrywa kluczową rolę w procesach pamięciowych, a ciało migdałowate jest istotne dla emocji i pamięci, szczególnie gdy pojawiają się emocje.

Ostatecznie, coraz lepsze zrozumienie anatomicznej struktury i funkcji mózgu otwiera nowe perspektywy dla neuromarketingu, umożliwiając tworzenie jeszcze bardziej skutecznych strategii marketingowych.

‌ Daria Widerowska, Executive MBA

Jestem CEO oraz redaktorką naczelną portalu BRAND NEW, wykładowcą na studiach Executive Master of Business Administration na Collegium da Vinci, a dodatkowo prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Konsultantka oraz menadżerka marketingu i PR.

Sprawdź, czego dowiesz się z artykułu

starusersclockmagnifiercrossmenuarrow-right-circletext-align-justify