QuillBot kontra Chat GPT: Porównanie narzędzi AI dla twórców treści

Jako autorzy, redaktorzy, copywriterzy czy webwriterzy, jesteście dokładnie tą grupą, do której kieruję najnowszy artykuł. Z ogromnym […]

Czas czytania: 7 minut
Opublikowane: 20 grudnia, 2023

Jako autorzy, redaktorzy, copywriterzy czy webwriterzy, jesteście dokładnie tą grupą, do której kieruję najnowszy artykuł. Z ogromnym przyjemnością pragnę przedstawić porównanie dwóch innowacyjnych narzędzi, które zyskują na popularności. Pierwszym z nich jest Quillbot, a drugim – Chat GPT. W moim artykule skupiam się na analizie ich funkcji i wpływie, jaki wywierają na proces tworzenia treści. Ponadto, rozważam, czy inwestowanie w płatną wersję Quillbota może przynieść rzeczywiste korzyści dla profesjonalnych twórców treści.

QuillBot: Narzędzie rewolucjonizujące tworzenie tekstów?

Rozpoczynając od QuillBot, to uważam, że jest to innowacyjne narzędzie, które wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do ulepszania i poprawiania treści. QuillBot oferuje szereg kluczowych funkcji, które są niezwykle przydatne w różnych aspektach tworzenia tekstów:

 • Parafrazowanie

QuillBot umożliwia przepisywanie zdań lub akapitów, zachowując ich oryginalne znaczenie, ale zmieniając strukturę i słowa. Ta funkcja jest szczególnie cenna dla tych, którzy chcą unikać plagiatu lub zwiększyć płynność tekstu.

 • Wykrywanie plagiatu

Funkcja ta, dostępna w płatnej wersji QuillBot, pozwala na przeszukiwanie internetu w celu sprawdzenia, czy dany tekst nie jest plagiatem, co jest kluczowe w środowisku akademickim i profesjonalnym.

 • Korekta gramatyki i stylu

Narzędzie to efektywnie poprawia błędy gramatyczne i ortograficzne, podnosząc jakość tekstu.

 • Tworzenie podsumowań

Ułatwia streszczanie dłuższych tekstów, co jest niezastąpione przy pracy z obszernymi materiałami.

 • Generowanie przypisów

QuillBot ułatwia tworzenie przypisów w różnych stylach, co jest niezbędne, zwłaszcza podczas pisania prac naukowych i akademickich.

 • Integracja z edytorami tekstu

Narzędzie to doskonale współpracuje z popularnymi edytorami tekstu, takimi jak Microsoft Word, Google Dokumenty oraz przeglądarkami jak Chrome, Safari, czy Mac OS.

Dzięki tym funkcjom, QuillBot stał się cennym narzędziem dla studentów, pisarzy, redaktorów i innych profesjonalistów, którzy pragną ulepszać swoje teksty, zapewniając im wyższą jakość, unikalność i lepszą czytelność. Popularność tego narzędzia wzrosła dzięki jego skuteczności, łatwości użycia i wszechstronności, czyniąc go niezastąpionym pomocnikiem w tworzeniu profesjonalnych treści.

Chat GPT: Wszechstronny asystent oparty na AI

Przechodząc do Chat GPT, warto podkreślić jego rolę jako zaawansowanego modelu językowego opartego na architekturze GPT (Generative Pretrained Transformer). Ten wszechstronny asystent AI oferuje szereg funkcji, które czynią go nieocenionym narzędziem w wielu dziedzinach:

 • Tworzenie treści

Chat GPT wykazuje zdolność do generowania tekstu na podstawie podanych wskazówek, tworząc artykuły, dialogi, opowiadania oraz inne formy tekstowe.

 • Odpowiadanie na pytania

Może odpowiadać na pytania z różnych dziedzin wiedzy, oferując informacje i analizy oparte na obszernych danych, na których został wytrenowany.

 • Tłumaczenia językowe

Chat GPT posiada zdolność do tłumaczenia tekstów między różnymi językami, co znacząco poszerza jego zastosowanie.

 • Pomoc edukacyjna

Jako narzędzie edukacyjne, Chat GPT może pomagać w nauce, wyjaśniać skomplikowane koncepcje i wspierać w rozwiązywaniu zadań akademickich na różnych poziomach.

 • Tworzenie treści kreatywnych

Generuje różnorodne formy kreatywnych treści, takie jak poezja, scenariusze, fikcyjne opowiadania czy teksty piosenek.

 • Symulacja naturalnej konwersacji

Chat GPT to również doskonały rozmówca, który potrafi dostosować ton i styl konwersacji do potrzeb użytkownika.

 • Podsumowywanie tekstów i generowanie opisów wizualnych

Zdolny do podsumowywania dużych ilości tekstu, w wersji GPT-4 integruje się również z obrazami, generując opisy lub interpretacje wizualne na podstawie tekstu.

 • Pomoc w programowaniu i debugowaniu kodu

Jako narzędzie programistyczne, Chat GPT pomaga w pisaniu kodu, oferując sugestie, poprawki i wyjaśnienia dotyczące różnych języków programowania.

Chat GPT, ze swoim szerokim spektrum możliwości, znajduje zastosowanie w wielu obszarach życia i pracy, oferując wsparcie w tworzeniu, analizie, nauce i komunikacji. Jak widać, jego funkcje są znacznie szersze niż te oferowane przez QuillBot, a różnice w zastosowaniach są wyraźne. W moim artykule analizuję, czy i w jakim zakresie Chat GPT może zastąpić QuillBot, a także wskazuję unikalne zalety każdego z tych narzędzi.

Testowanie QuillBot i Chat GPT: Porównanie funkcjonalności

W moim eksperymencie postanowiłam przetestować zarówno QuillBot, jak i Chat GPT, skupiając się na funkcjach oferowanych przez QuillBot. Moim celem było sprawdzenie, czy Chat GPT jest w stanie dorównać, a może nawet przewyższać, QuillBot w odwzorowywaniu podobnych funkcji. Zobaczmy, jak oba narzędzia poradziły sobie w moim teście:

Parafrazowanie

QuillBot oferuje różnorodne tryby parafrazowania w języku angielskim – od standardowego, przez płynny, formalny, akademicki, prosty, aż po kreatywny. W innych językach, takich jak polski, francuski czy hiszpański, dostępny jest tylko tryb standardowy. W teście, w którym prosiłam oba narzędzia o parafrazowanie fragmentu mojego artykułu, Chat GPT przedstawił (moim zdaniem) bardziej zadowalające rezultaty. Co więcej, Chat GPT pozwala na większą elastyczność, umożliwiając użytkownikowi wybór stylu parafrazowania i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb.

Poniżej przedstawiam screenshoty z obu narzędzi, abyście mogli sami porównać wyniki parafrazowania w QuillBot i Chat GPT.

QUILLBOT
Chat GPT

Korekta gramatyki i stylu

Mój kolejny eksperyment skupił się na testowaniu zdolności QuillBot i Chat GPT do dokonywania poprawek gramatycznych. Użyłam tego samego tekstu, aby ocenić, jak oba narzędzia radzą sobie z jego korektą gramatyczną.

QuillBot potwierdził poprawność gramatyczną tekstu bez żadnych dodatkowych uwag ani sugestii. To wskazuje na skuteczność narzędzia w wykrywaniu błędów gramatycznych, choć nie oferuje dodatkowych funkcji redakcyjnych.

Chat GPT, poza potwierdzeniem poprawności gramatycznej, zaproponował kilka dodatkowych wskazówek mających na celu poprawę jakości tekstu. Te dodatkowe sugestie mogą być bardzo pomocne w procesie redakcji, oferując perspektywę na potencjalne ulepszenia w stylu i strukturze zdania.

W tej kategorii, moim zdaniem, Chat GPT wykazał się większą użytecznością, oferując nie tylko podstawową korektę gramatyczną, ale również dodatkowe wskazówki, które mogą wzbogacić i poprawić tekst. To kolejna dziedzina, w której Chat GPT wydaje się przewyższać QuillBot, przynajmniej z mojej perspektywy.

Wykrywanie plagiatu

Kolejny etap moich testów dotyczył analizy plagiatu, co jest kluczową funkcją dla każdego, kto zajmuje się profesjonalnym pisaniem. Kolejny raz wykorzystałam tekst z mojego artykułu, aby sprawdzić, jak QuillBot i Chat GPT radzą sobie z wykrywaniem potencjalnego plagiatu.

QuillBot oferuje zaawansowaną funkcję sprawdzania plagiatu, jednak jest ona dostępna tylko w jego płatnej wersji. Ta płatna wersja zapewnia szczegółową analizę plagiatu, pokazując nawet procentową zgodność tekstu z oryginałem. 

Z kolei Chat GPT, gdy został poproszony o analizę tego samego tekstu, nie tylko wskazał, że tekst jest plagiatem, ale również zidentyfikował źródło oryginalne w internecie. Ta zdolność do identyfikacji treści i odnajdywania ich źródeł online pokazuje, jak efektywnym narzędziem jest Chat GPT w kontekście analizy plagiatu.

W tej rundzie testów potwierdzam, że oba rozwiązania sprawiają się równie dobrze.

Tworzenie podsumowań

W kolejnym etapie skupiłam się na funkcji tworzenia podsumowań w obu narzędziach, używając tego samego tekstu jako materiału źródłowego.

QuillBot umożliwia użytkownikom ustawienie długości podsumowania, od krótkiego do długiego. W moim teście, standardowa opcja QuillBot efektywnie streszczała treść na trzy zdania. Jednakże, narzędzie to ograniczało się do języka angielskiego i nie było w stanie przetłumaczyć podsumowania na język polski.

Drugie narzędzie, czyli Chat GPT wykonało zadanie bezbłędnie i co istotne, w języku polskim. Ta zdolność do pracy w różnych językach, w tym w języku polskim, znacząco zwiększa użyteczność Chat GPT w kontekście tworzenia podsumowań.

W kontekście tworzenia podsumowań, Chat GPT wydaje się mieć znaczącą przewagę nad QuillBot. Jego zdolność do efektywnego streszczania tekstu w różnych językach, w tym w języku polskim, pokazuje jego wszechstronność i adaptacyjność w przetwarzaniu językowym. Z kolei QuillBot, choć skuteczny w tworzeniu podsumowań, ogranicza się do języka angielskiego, co może być pewnym ograniczeniem dla użytkowników poszukujących wsparcia w innych językach.

Generowanie przypisów

W mojej analizie skupiłam się także na testowaniu funkcji tworzenia przypisów, co jest kluczowe w kontekście prac dyplomowych i naukowych.

QuillBot jest znany z efektywnego tworzenia przypisów na podstawie cytatów lub adresów URL. Moje testy potwierdziły, że narzędzie to działa szybko i skutecznie, generując przypisy w ciągu kilku sekund. To narzędzie jest szczególnie przydatne dla osób, które regularnie tworzą prace pisemne wymagające dokładnych i odpowiednio sformatowanych przypisów. QuillBot wyróżnia się rozbudowaną funkcjonalnością oraz intuicyjnym interfejsem, co jest dużą zaletą dla osób często korzystających z tej funkcji.

Chat GPT również skutecznie generuje przypisy. Chat GPT szybko i efektywnie odpowiadał na prośby o stworzenie przypisów.

Tłumaczenie językowe

Przeprowadziłam również testy dotyczące tłumaczenia językowego, aby ocenić, jak QuillBot i Chat GPT radzą sobie w tej ważnej dziedzinie.

QuillBot oferuje możliwość tłumaczenia tekstów na 45 języków, w tym niektóre jeszcze w wersji beta. Moje testy wykazały, że tłumaczenia realizowane przez QuillBot są dokładne i płynne. Z kolei Chat GPT, jako zaawansowany model językowy, obsługuje tłumaczenia na ponad 100 języków. Chat GPT skutecznie przetłumaczył teksty, zachowując ich oryginalny sens i kontekst.

Reasumując, zarówno QuillBot, jak i Chat GPT to narzędzia, które świetnie nadają się do tłumaczeń językowych, każde z nich oferując unikalne korzyści. 

Wybór między QuillBot a Chat GPT, czyli moje subiektywne podsumowanie

Zakończenie mojego porównania QuillBot i Chat GPT rysuje obraz dwóch wysoce kompetentnych narzędzi, każdego z unikalnymi mocnymi stronami, dostosowanymi do różnych potrzeb i preferencji użytkowników.

Z jednej strony QuillBot wykazuje się szczególnymi umiejętnościami w zakresie parafrazowania, tworzenia przypisów i integracji z popularnymi edytorami tekstu. Jego precyzja i specjalistyczne funkcje czynią go idealnym narzędziem dla środowiska profesjonalistów, którzy potrzebują narzędzi do szczegółowego i dokładnego pisania.

Z kolei Chat GPT imponuje swoją wszechstronnością i zdolnością do adaptacji do różnych zadań językowych. Od tworzenia treści, przez zaawansowane tłumaczenia językowe, po pomoc w edukacji i programowaniu - Chat GPT jest narzędziem uniwersalnym, które sprawdzi się w różnorodnych kontekstach i branżach.

Osobiście, uważam, że Chat GPT ma przewagę w wielu kluczowych aspektach tworzenia treści, szczególnie pod kątem jego elastyczności i wszechstronności. Jednakże, ostateczny wybór między QuillBot a Chat GPT powinien być podyktowany Waszymi indywidualnymi potrzebami i preferencjami, dlatego zachęcam do przeprowadzenia własnych eksperymentów z oboma narzędziami, aby osobiście ocenić, które z nich najlepiej odpowiada Waszym gustom w zakresie pisania, edytowania, tłumaczenia, czy nawet nauki.

‌ Daria Widerowska, Executive MBA

Jestem CEO oraz redaktorką naczelną portalu BRAND NEW, wykładowcą na studiach Executive Master of Business Administration na Collegium da Vinci, a dodatkowo prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Konsultantka oraz menadżerka marketingu i PR.

Sprawdź, czego dowiesz się z artykułu

starusersclockmagnifiercrossmenuarrow-right-circletext-align-justify