Model AIDA — jak zastosować go w tworzeniu treści, aby przykuć uwagę odbiorców?

Model AIDA to prosta, ale skuteczna formuła sukcesu marketingowego. Model AIDA to skrót od Attention, Interest, Desire i […]

Czas czytania: 10 minut
Opublikowane: 18 lutego, 2023

Model AIDA to prosta, ale skuteczna formuła sukcesu marketingowego. Model AIDA to skrót od Attention, Interest, Desire i Action. Postępując zgodnie z tym modelem, możesz tworzyć treści, które przyciągają uwagę, budzą zainteresowanie, tworzą pożądanie i skłaniają do działania. Ale czy rzeczywiście jest to tak proste, jak się wydaje? Dowiedzmy się, jak zastosować model AIDA w praktyce i osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie marketingu

Model AIDA — tajna broń copywritera 

Model AIDA został stworzony w XIX wieku przez amerykańskiego przedsiębiorcę i marketera — E. St. Elmo Lewisa. Był on jednym z pionierów w dziedzinie reklamy i marketingu, a jego prace nad modelem AIDA wpłynęły na rozwój wielu innych teorii i koncepcji związanych z marketingiem i sprzedażą.

Model AIDA jest uważany za jeden z najbardziej wpływowych modeli marketingowych i nadal jest szeroko stosowany w dzisiejszym świecie biznesu. Mimo że powstał ponad 100 lat temu, wciąż jest aktualny i skuteczny w przyciąganiu uwagi klientów i skłanianiu ich do podejmowania określonych działań.

Czy AIDA przydaje się tylko do tworzenia skutecznych treści marketingowych?

Model AIDA nie dotyczy wyłącznie tworzenia treści, ale ogólniej opisuje proces wprowadzania klienta w interakcję z danym produktem lub usługą. Chociaż model AIDA jest często używany w kontekście tworzenia treści reklamowych, można go również zastosować w wielu innych dziedzinach marketingowych, takich jak projektowanie produktów, tworzenie stron internetowych, zarządzanie marką, relacjami z klientami i wiele innych.

Model AIDA może pomóc firmom w zrozumieniu, jakie kroki są potrzebne, aby przyciągnąć uwagę klienta, zainteresować go, wywołać pożądanie i skłonić do zakupu lub podjęcia innej określonej akcji. Jest to przydatne podejście, które może pomóc firmom w dostosowywaniu swoich działań marketingowych i sprzedażowych do potrzeb i preferencji klientów oraz zwiększyć skuteczność ich działań.

W skrócie, model AIDA może być stosowany w wielu dziedzinach marketingowych i sprzedażowych, nie tylko przy tworzeniu treści, ale również przy projektowaniu produktów, budowaniu relacji z klientami, czy w innych obszarach działań biznesowych, gdzie istotne jest przyciągnięcie uwagi klientów i zachęcenie ich do podjęcia określonych działań.

Model AIDA
Model AIDA

Etapy modelu AIDA — czyli jak zacząć pisać skutecznie

A jak Attention

A w akronimie AIDA odnosi się do uwagi (Attention) i jest pierwszym etapem w strategii budowania treści. Chodzi tutaj o to, aby zwrócić uwagę potencjalnego klienta i przyciągnąć go do dalszej zakupu bądź skorzystania z oferty. Aby to osiągnąć, należy skupić się na tworzeniu nagłówków, leadu lub elementów wizualnych, które wyróżniają się i przyciągają uwagę.

Kluczowe jest, aby pierwsze wrażenie było mocne i przekonujące, ponieważ to ono będzie decydować o tym, czy potencjalny klient będzie kontynuować lekturę, czy przerwie ją i skupi się na innej ofercie.

Aby przyciągnąć uwagę klienta, warto korzystać z różnych technik i narzędzi marketingowych, takich jak atrakcyjny projekt graficzny, ciekawy i angażujący wstęp, lub wykorzystanie niekonwencjonalnych kanałów komunikacji. Istotne jest również dopasowanie sposobu komunikacji do grupy docelowej, czyli do osób, które mają być zainteresowane danym produktem lub usługą.

Przykłady, jak zwrócić uwagę czytelników zgodnie z zasadami modelu AIDA

Oto kilka przykładów działań, które można wykorzystać w trakcie budowania treści, aby zwrócić uwagę odbiorcy:

 1. Tytuł: Dobrze napisany tytuł może przyciągnąć uwagę klienta i zachęcić go do dalszego czytania tekstu. Tytuł powinien być krótki, zwięzły i wprowadzać temat, który będzie omawiany w tekście.
 2. Lead: To treść wprowadzająca, która powinna być zapowiedzią treści. Ta część tekstu musi zwrócić uwagę odbiorcy i jest to jeden z kluczowych elementów tworzenia treści.
 3. Wykorzystanie emocji: Tekst, który wywołuje emocje w czytelniku, jest bardziej przyciągający uwagę niż taki, który jest pozbawiony emocji. Można to osiągnąć poprzez opowieść, porównania, metafory lub zaskakujące fakty.
 4. Wyróżnienie się: Tekst, który wyróżnia się na tle innych, może przyciągnąć uwagę klienta. Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie unikalnego stylu pisania, nietypowego układu tekstu lub ciekawych grafik.
 5. Wykorzystanie pytań retorycznych: Pytania retoryczne są skutecznym sposobem przyciągnięcia uwagi klienta. Pozwalają one czytelnikowi zastanowić się nad tematem i skłonić go do dalszego czytania tekstu.
 6. Podanie korzyści: Tekst, który przedstawia korzyści, jakie klient może uzyskać z zakupu produktu lub skorzystania z usługi, jest bardziej przyciągający uwagę niż taki, który skupia się wyłącznie na funkcjach produktu lub usługi.
 7. Powołanie się w tekście na opinie znanych osób, celebrytów, ale także naukowców.
 8. Powołanie się na wyniki badań i eksperymentów. Wykorzystanie przy tym magii liczb i procentów, które przyciągają uwagę odbiorcy.
 9. Wykorzystanie wyraźniej i ekspresyjnej kolorystyki, a także wykorzystanie niestandardowych zdjęć i projektów graficznych.
 10. Wykorzystanie humoru: Humor jest skutecznym sposobem przyciągnięcia uwagi klienta. Można to osiągnąć poprzez stosowanie zabawnych anegdot, karykatur, memów lub innych śmiesznych elementów.
 11. Tworzenie list: Listy są łatwe do przeczytania i skanowania, co czyni je atrakcyjnymi dla klientów. Listy mogą zawierać porady, instrukcje lub inne informacje.
 12. Zastosowanie storytellingu: Opowieści związane z marką, produktem lub usługą pomagają klientom lepiej zrozumieć i zapamiętać informacje. Storytelling może również pomóc klientom identyfikować się z marką i zbudować z nią więź.
 13. Stosowanie formy dialogu: Tekst napisany w formie dialogu jest bardziej przyciągający uwagę niż taki, który jest pozbawiony interakcji. Forma dialogu pozwala na przedstawienie różnych perspektyw i wprowadzenie odmiennych punktów widzenia.
źródło: unsplash

I jak Interest

W modelu AIDA I oznacza "Interest" (zainteresowanie), czyli etap, w którym próbujemy zainteresować potencjalnego klienta naszą ofertą, produktem lub usługą. W tym etapie chodzi o to, aby wzbudzić w klientach pozytywne emocje i ciekawość, co zachęci ich do dalszego czytania i poznania naszej oferty.

W aspekcie budowania treści, koncentrujemy się na tworzeniu opisu, który będzie interesujący dla naszej grupy docelowej. 

Przykłady, jak budować zainteresowanie czytelników zgodnie z zasadami modelu AIDA

Oto kilka sposobów, jak możemy zbudować zainteresowanie treścią na etapie Interest:

 1. Interesujące nagłówki: Dobrze napisany nagłówek jest kluczowy dla zainteresowania klienta. Nagłówek powinien zawierać mocne korzyści, słowa kluczowe i wprowadzać temat, który będzie poruszany w treści.
 2. Opowieść: Storytelling to skuteczny sposób na zbudowanie zainteresowania. Opowieść może dotyczyć historii marki, doświadczenia klientów lub opisu problemu, który nasza oferta rozwiązuje.
 3. Ciekawe fakty: Przedstawienie ciekawych faktów związanych z tematem przyciąga uwagę klienta i skłania go do dalszego czytania tekstu.
 4. Pytania retoryczne: Pytania retoryczne mogą pomóc wzbudzić ciekawość i skłonić klienta do zastanowienia się nad tematem.
 5. Zastosowanie grafik i multimediów: Użycie grafik, wideo i innych multimediów może pomóc w zainteresowaniu klienta i zwiększeniu interakcji z treścią.
 6. Wyróżnienie korzyści: W etapie Interest ważne jest, aby skupić się na korzyściach, jakie nasi klienci mogą uzyskać. Należy je przedstawić w sposób atrakcyjny i wzbudzający emocje.
 7. Wykorzystanie perswazji: Perswazja to różne techniki wykorzystywane do wpływania na zachowanie ludzi. Można zastosować reguły perswazji opisane przez Roberta Cialdiniego takie jak społeczny dowód słuszności, lubienia i sympatii, autorytetu, zaangażowania, niedostępności, wzajemności.

D jak desire

W modelu AIDA litera "D" odnosi się do etapu pragnienia (ang. "Desire"), który jest kluczowym elementem w budowaniu skutecznych działań marketingowych. Etap ten polega na wywołaniu u potencjalnego klienta pragnienia, potrzeby czy chęci posiadania danego produktu lub usługi.

W aspekcie tworzenia treści, etap pragnienia wymaga od marketerów umiejętnego przekonania klienta, że dany produkt lub usługa odpowiada na konkretne potrzeby i zapewni mu konkretne korzyści. Istotnym elementem jest tu pokazanie unikalnych cech produktu/usługi, które wyróżniają go na tle innych ofert na rynku, jak również ukazanie zalet, które mają bezpośrednie przełożenie na zaspokojenie potrzeb klienta.

Przykłady, jak wzbudzać pragnienie czytelników zgodnie z zasadami modelu AIDA

Ważnym elementem tworzenia treści na etapie pragnienia jest umiejętne ukazanie wizji i korzyści, jakie klient uzyska dzięki danemu produktowi/usłudze. Można to osiągnąć poprzez użycie takich narzędzi jak:

 1. Opisywanie szczegółowo korzyści i zalet produktu/usługi, takie jak wygoda, funkcjonalność, estetyka czy wyjątkowość.
 2. Pokazywanie wyjątkowych cech produktu/usługi, które wyróżniają go na tle konkurencji.
 3. Prezentowanie przykładów zastosowań produktu/usługi, które ilustrują, jak może on pomóc klientom w zaspokojeniu ich potrzeb.
 4. Wykorzystywanie social proof, czyli informacji o tym, że produkt/usługa została już wypróbowana przez innych klientów i przyniosła im oczekiwane rezultaty. 

Ważne jest, aby treść na etapie pragnienia była przemyślana i skuteczna, ponieważ jest to ostatni etap przed podjęciem przez klienta decyzji o dokonaniu zakupu lub podjęciu innej akcji. Powinna ona budzić silne pragnienie i chęć posiadania produktu/usługi, co zwiększy szansę na finalny sukces działań marketingowych.

A jak Action

W modelu AIDA litera "A" odnosi się do ostatniego etapu, którym jest działanie (ang. "Action"). W tym etapie konsument podejmuje konkretną akcję, np. dokonuje zakupu, zapisuje się na newsletter, rejestruje konto itp. Działanie jest wynikiem przeprowadzonego procesu uwagi, zainteresowania i pragnienia, które zostały zbudowane w poprzednich etapach modelu AIDA.

W kontekście budowania treści, etap działania to moment, w którym treść musi zachęcić klienta do podjęcia pożądanej akcji. Ważne jest, aby treść była klarowna i jednoznaczna, a klienci mieli łatwy dostęp do informacji, jakie kroki muszą podjąć, aby dokonać zakupu lub innego działania.

Przykłady, jak pobudzić do działania czytelników zgodnie z zasadami modelu AIDA

Aby treść była skuteczna w etapie działania, powinna zawierać pewne elementy, takie jak:

 1. Zachęcający "call-to-action" (CTA) - jasne i konkretnie sformułowane wezwanie do działania, np. "Kup teraz", "Zarejestruj się", "Pobierz bezpłatny e-book" itp.
 2. Informacje o procesie zakupowym lub działaniu — jasne wskazanie, jakie kroki należy podjąć, aby dokonać zakupu lub innej akcji, np. "Dodaj produkt do koszyka", "Wypełnij formularz rejestracyjny" itp.
 3. Zaufanie i bezpieczeństwo — informacje o gwarancjach, polityce zwrotów, certyfikatach, które pomogą zbudować zaufanie klienta i zwiększą jego skłonność do podjęcia działania.
 4. Ograniczony czas lub ilość — informacja o tym, że oferta jest dostępna tylko przez ograniczony czas lub liczba produktów jest ograniczona, może zachęcić klienta do szybszego podjęcia decyzji.

Call to Action

Call To Action (CTA) to wezwanie do podjęcia określonej akcji przez potencjalnego klienta. Skuteczne CTA są niezwykle ważne w procesie sprzedaży lub pozyskiwania klientów, ponieważ zachęcają potencjalnego klienta do wykonania konkretnej akcji, takiej jak zakup produktu, zapisanie się na newsletter, skontaktowanie się z obsługą klienta lub wykonanie innej akcji zgodnej z celami biznesowymi. Oto kilka propozycji skutecznych Call To Action:

 1. "Kup teraz"
 2. "Dodaj do koszyka"
 3. "Zapisz się na newsletter" 
 4. "Skontaktuj się z nami"
 5. „Skorzystaj ze zniżki”
 6. „Już dzisiaj odbierz rabat”

Inne modele tworzenia treści

Model Before – After – Bridge

Model Before – After – Bridge polega na przedstawieniu odbiorcy jego aktualnej sytuacji (przed), a następnie pokazaniu mu, jak jego życie może się poprawić po wykonaniu określonego działania (po), a na końcu ukazaniu mu, jak dojść do tej lepszej sytuacji (most).

 • Before (Przed) - opisanie obecnej sytuacji odwiedzającego, np. problemu, z jakim się boryka.
 • After (Po) - pokazanie, jak jego życie może się poprawić po wykonaniu określonego działania, np. po zakupie produktu.
 • Bridge (Most) - ukazanie, jak dojść do lepszej sytuacji, np. poprzez zakup produktu.

Model Feature – Advantage — Benefit

Model Feature – Advantage – Benefit to strategia copywritingu, która polega na przedstawieniu potencjalnym klientom trzech aspektów produktu lub usługi:

 • Feature (Cechy) - opisanie cech produktu, np. jego wymiarów, koloru, funkcji.
 • Advantage (Zalety) - wyjaśnienie, jak te cechy produktu przekładają się na korzyści dla odwiedzającego, np. ułatwiają jego codzienne życie.
 • Benefit (Korzyści) - ukazanie, jak korzyści wpłyną na poprawę jakości życia odwiedzającego, np. pozwolą mu zaoszczędzić czas i pieniądze.

Model Problem – Promise – Proof – Proposal

Problem – Promise – Proof – Proposal to strategia copywritingu, która polega na przedstawieniu czytelnikowi 4 aspektów produktu lub usługi:

 • Problem (Problem) - opisanie problemu, z jakim odwiedzający się boryka.
 • Promise (Obietnica) - zaprezentowanie, jak produkt lub usługa może rozwiązać problem odwiedzającego.
 • Proof (Dowód) - udowodnienie, że produkt lub usługa jest skuteczne w rozwiązywaniu problemu, np. poprzez przedstawienie referencji, opinii innych użytkowników, badań.
 • Proposal (Propozycja) - zaproponowanie konkretnego rozwiązania, np. zakupu produktu lub skorzystania z usługi.

Model QUEST

Strategia copywritingu, która polega na pomaganiu odwiedzającemu w znalezieniu rozwiązania swoich problemów poprzez zadawanie mu pytań.

 • Qualify (Kwalifikowanie) - zadawanie pytań, aby ustalić, czy odbiorca jest odpowiednią osobą do rozwiązania problemu.
 • Understand (Zrozumienie) - zadawanie pytań, aby lepiej zrozumieć problem czytelnika i jego potrzeby.
 • Solution (Rozwiązanie) - pokazanie, jak produkt lub usługa może rozwiązać problem.

Model Feature to Benefits 

Model Feature to Benefits polega na przedstawianiu funkcjonalności produktu w formie korzyści dla klienta, ukazując, jak produkt może poprawić jego życie lub rozwiązać jego problemy. W ten sposób sprzedawca ukazuje wartość produktu, a nie tylko jego cechy.

Model Marketing Angle 

Model Marketing Angle jest strategią komunikacji marketingowej, która koncentruje się na ukazywaniu korzyści i wartości oferowanego produktu lub usługi dla potencjalnego klienta. Jest to często stosowane podejście w copywritingu, ponieważ pozwala na przedstawienie produktu w sposób, który jest dla klienta atrakcyjny i skutecznie wpływa na jego decyzję zakupową. Model Marketing Angle opiera się na zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów, a następnie ukazaniu, jak oferowany produkt lub usługa może im pomóc w ich zaspokojeniu. To podejście jest skuteczne, ponieważ koncentruje się na korzyściach dla klienta, a nie tylko na cechach produktu.

Model AIDA to podstawa skutecznych treści

Podsumowując, model AIDA to podstawowa, ale nadal bardzo skuteczna formuła, która pozwala na tworzenie skutecznych treści marketingowych. Zrozumienie każdej z jego składowych - uwagi, zainteresowania, pożądania i działania - pozwala na przekonanie odbiorcy do podejmowania działań, których oczekujemy. Jest to niezwykle ważne w dzisiejszym świecie marketingu, gdzie konkurencja jest coraz większa, a odbiorcy są coraz bardziej wymagający.

Dlatego też, dla copywriterów i innych specjalistów zajmujących się tworzeniem treści, znajomość modelu AIDA jest absolutnie niezbędna. Dzięki niemu można stworzyć treści, które nie tylko przyciągają uwagę, ale także wzbudzają pozytywne emocje i skłaniają do działania. To z kolei prowadzi do osiągnięcia celów biznesowych i zwiększenia sprzedaży.

Warto pamiętać, że model AIDA może być wykorzystywany w różnych kanałach marketingowych, od tradycyjnych, takich jak drukowane materiały reklamowe, aż po nowoczesne narzędzia, takie jak media społecznościowe. Jednak niezależnie od kanału, istotne jest, aby tworzyć treści, które skutecznie oddziałują na odbiorców i przekonują ich do podejmowania działań.

‌ Daria Widerowska, Executive MBA

Jestem CEO oraz redaktorką naczelną portalu BRAND NEW, wykładowcą na studiach Executive Master of Business Administration na Collegium da Vinci, a dodatkowo prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Konsultantka oraz menadżerka marketingu i PR.

Sprawdź, czego dowiesz się z artykułu

starusersclockmagnifiercrossmenuarrow-right-circletext-align-justify